Danışma Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali Ergur (Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji)
Prof. Dr. Ali Merthan Dündar (Ankara Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Ali Osman Alakuş (Dicle Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi)
​​​​​​​Prof.Dr. Arzu Kunt (İstanbul Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Ayşe Lahur Kırtunç (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı )
Prof. Dr. Aytül Özüm (Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı )
Prof. Dr. Belgin Elbir (Atılım Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Canan Seyfeli (Dicle Üniversitesi, Dinler Tarihi)
Prof. Dr. Dursun Zengin (Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Hakan Behçet Sazyek (Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Himmet Hülür (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazetecilik)
Prof. Dr. Hurşit İsayev (Kafkas Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. İbrahim Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji)
Prof. Dr. İlhami Sığırcı (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. İmran Karabağ (Kocaeli Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. M. Ertan Gökmen (Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel (Pamukkale Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları)
Prof. Dr. Mehmet Osman Toklu (Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Metin Toprak (Kocaeli Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Muammer Tuna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji)
Prof. Dr. Mustafa Özdemir (Kafkas Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Münevver Esin Gören (İstanbul Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Nazan Tutaş (Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Nedret Kılıçeri (İstanbul Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Nuran Erol Işık (İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji)
Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen (Ankara Üniversitesi, Dilbilim)
Prof. Dr. Sinan ÖZBEK (Kocaeli Üniversitesi, Felsefe)
Prof. Dr. Songül Sallan Gül (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji)
Prof. Dr. Ufuk Ege Uygur (Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Ünal Kaya (Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Yunus Balcı (Pamukkale Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Yusuf Eradam (TED Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyoloji)
Prof. Dr. Zakir Avşar (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Radyo, Si̇nema ve Televi̇zyon)
Doç. Dr. Banu Alan Sümer (Kırıkkale Üniversitesi, Felsefe)
Doç. Dr. Barbara Dell’Abate-Çelebi (İstanbul Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı)
Doç. Dr. Berna Köseoğlu (Kocaeli Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Doç. Dr. Dilek Fidan (Kocaeli Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi)
Doç. Dr. Elif Öztabak Avcı (Ortadoğu Teknik Üniversitesi,  Yabancı Diller Eğitimi)
Doç. Dr. Evren Karayel Gökkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Resim)
Doç. Dr. Faruk Gökçe (Dicle Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç. Dr. Hikmet Şahin (Selçuk Üniversitesi, Grafik)
Doç. Dr. Mustafa Güleç (Ankara Üniversitesi, Hollanda Dili ve Edebiyatı)
Doç. Dr. Özcan Yılmaz Sütçü (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Felsefe)
Doç. Dr. Şenay Kayğın (Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)
Doç. Dr. Yusuf  Köşeli (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları)
Doç. Dr. Zeynep Zeren Atayurt (Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi A. Cüneyt Gültekin (Ankara Üniversitesi, Felsefe)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi Can (Karamanoğlu Mehmetbey Ün. Arapça Mütercim Tercümanlık)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UYSAL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Coğrafya)
Dr. Öğr. Üyesi A. Teyfur Erdoğdu (Yıldız Teknik Ün. İnsan ve Toplum Bilimleri)
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Vurmay (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ayyıldız (Ankara Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Manav (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Felsefe)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bağcı (Kocaeli Üniversitesi, Müzik)
Dr. Öğr. Üyesi Haktan Ural (Ankara Üniversitesi, Sosyoloji)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Cuşa (Munzur Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi İlhan Karasubaşı (Ankara Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Kevser Tetik (Anadolu Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Keziban Topbaşoplu Eray (Kafkas Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Arslan (Kafkas Üniversitesi, Sanat Tarihi)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik (Ankara Üniversitesi, Felsefe)
Dr. Öğr. Üyesi Nisa H. Güzel Köşker (Ankara Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan (Başkent Üniversitesi, Sosyoloji)
Dr. Öğr. Üyesi Oya Esra Bektaş (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Felsefe)
Dr. Öğr. Üyesi Seda Coşar Çelik (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi)
Dr. Öğr. Üyesi Seda Pekşen (Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Serhan Dindar (Karamanoğlu Mehmetbey Ün. Fransızca Mütercim Tercümanlık)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı (Kapadokya Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Trevor John Hope (Yaşar Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık)
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bircan (Dicle Üniversitesi, Felsefe)
Dr. Öğr. Üyesi Umut Şumnu (Başkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı)
Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm Albiz (Karamanoğlu Mehmetbey Ün. Almanca Mütercim-Tercümanlık)
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Ceylan (Karamanoğlu Mehmetbey Ün.  Arapça Mütercim-Tercümanlık)
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Aslıhan Öztürk (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Resim)
Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz (Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri)
Dr. Hande Dirim Kılıç (Kocaeli Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Dr. Seda Örmengül (Kocaeli Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Dr. Ümit Gedik (Karamanoğlu Mehmetbey Ün. Farsça Mütercim-Tercümanlık)
Dr. Zümrüt Altındağ (Kocaeli Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Ana Maria Manzanas (Salamanca Üniversitesi, Amerikan Kültürü)
Prof. Dr. Christoph Houswitschka (Bamberg Üniversitesi, İngiliz Edebiyatı)
Prof. Christopher Paul Bush (Northwestern Üniversitesi, Fransızca Karşılaştırmalı Edebiyatı) 
Prof. Dr. David Ayers (Kent Üniversitesi, Modernizm ve Eleştiri Kuramları) 
Prof. Dr. Laura Winkiel (Modernist Studies Association Eski Başkanı, Colorado Ün.)
Prof. Dr. Matthew Hart (Modernist Studies Association Başkanı, Columbia Üniversitesi)
Prof. Dr. Pamela L. Caughie (Modernist Networks Eş-Direktörü, Loyola Chicago Üniversitesi)
Prof. Dr. Peter Kalliney (Kentucky Üniversitesi, İngilizce Bölümü)
Prof. Dr. Sascha Bru (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies Başkanı, Leuven Üniversitesi)
Prof. Dr. Zbigniew Bialas (Katowice Silesia Üniversitesi, Postkolonyal Çalışmalar ve Seyahat Edebiyatı)
Prof. Dr. William J. Maxwell (Washington Üniversitesi, İngilizce/ Afrika ve Afrika-Amerikan Çalışmaları) 
Dr. Öğr. Üyesi Alys Moody (Bard College, Edebiyat Bölümü; Australian Modernist Studies Network Uluslarlararası İlişkiler Sorumlusu)
Dr. Kaitlin Staudt (Edebiyat ve Kültür Çalışmaları, Hong Kong Eğitim Üniversitesi)
Dr. Peter A. Faziani (Indiana Üniversitesi, İngilizce Bölümü)
Dr. Zdzislaw Glebocki (Białystok Üniversitesi, Modern Diller)