Tüzük

 

MODERNİZM ve POSTMODERNİZM ÇALIŞMALARI AĞI

AĞ TÜZÜĞÜ

      Ağın Adı ve Amacı

      Ağın adı “Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı”dır. Kısa adı MPÇA’dır.     

      Ağın amacı Türkiye’de “modernizm" ve “postmodernizm" konusunda çalışmalar yürüten her disiplinden akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek bilgi alışverişini ve dayanışmayı sağlamak ve onları uluslararası akademisyen ve araştırmacılarla buluşturmaktır. Hedefleri yurt içindeki modernizm ve postmodernizm çalışmalarını daha etkin yürütebilmek için kurumsallaşmak ve konu ile ilgili çalışmalar yürüten uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, yerli ve yabancı araştırmacıları bir araya getirebilecek konferanslar düzenlemek ve ULAKBİM’de taranan ve ayrıca SSCI/AHCI indekslerinde yer almayı hedefleyen saygın hakemli bir dergi yayımlamaktır.    

      Araştırma Alanları ve Faaliyetler       

      Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı, 

      1- Disiplinler arası araştırmanın kaçınılmaz olduğu modernizm ve postmodernizm kavramlarını merkeze alması yönüyle Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Güzel Sanatlar alanları başta olmak üzere Dilbilim, Antropoloji, ve Mimarlık gibi modernizm ve postmodernizm ile ilgili çalışmalar üreten alanlara açıktır.

      2- Her yıl farklı Üniversite ve kurumlarla işbirliği yaparak Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı’nı düzenler. Bunun dışında da konferans, atölye, panel, kurs, seminer ve yaz okulu uygulamaları gibi faaliyetlerde bulunur. 

      3- Yılda 2 defa yayınlanmak üzere bilimsel hakemli bir dergi olan Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisini yayınlar. Bunun dışında da üyelerinin ortak çalışmalarıyla ürettikleri hakemli/hakemsiz dergi, kitap ve bülten vb. yayınlar.

     Üyelik

     1- Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı’nın amacı doğrultusunda Ağın bir parçası olmak isteyen araştırmacılar üyelik başvurusunda bulunabilir.

     2- Üyelik için web sitesinde yer alan formun doldurulması yeterlidir.

    3- Üyelik başvurusu yönetim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra en geç 14 gün içinde karara bağlanır ve karar başvuru sahibine iletilir.

    4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

    5- Ağ tüzüğünde belirtilen kurallara ve ilkelere aykırı davranışlarda bulunanların üyeliklerine Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı yönetim kurulu tarafından son verilir.

    6- Üyelik için ücret talep edilmemektedir.

    7- Üyelerin yaptıkları çalışmalar ve yayınlar diledikleri takdirde Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağının web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulur ve tanıtılır.

    8- Üyeler, yılda bir yapılan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulunda yer alma hakkına ve Kurulun seçilmesinde oy hakkına sahiptir.

    9- Üyeler, Ağın düzenlediği konferans gibi ücretli etkinliklere indirimli katılabilecektir.

   10- Üyeler, Yönetim Kurulunca duyurulması durumunda konferansların düzenlendiği şehirde indirimli konaklama imkanlarından faydalanacaktır.

   11- İlk aşamada açık erişim ile yayımlanması planlanan Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi’nin abonelik sistemine geçilmesi durumunda ücretsiz yararlanacaktır.

   12- Danışma Kurulu üyeleri aksini belirtmedikleri sürece Ağın doğal üyesidir.  

   Organizasyon Şeması, Görev ve Sorumluluklar

    1- Ağın Yönetim Kurulu, başkan, web sorumlularından ve halkla ilişkiler sorumlularından oluşur.

   2- Yönetim Kurulu her yıl duyurulan tarihte genel kurulun oyuyla belirlenir.

   3- Kurucu Kurul seçim yapılana kadar Yönetim Kurulu görevlerini yürütür.

   4- Yönetim Kurulu, Ağın amacı doğrultusunda kararlar alır ve toplantılar düzenleyerek bunlara katılır.

   5- Faaliyetleri gerçekleştirmek için Ağın danışma kurulu ve üyeleri ile iletişim kurarak fikir alışverişinde bulunur.

   6- Ağ çalışmalarının ve faaliyetlerinin organizasyonunu, tanıtımını ve duyuruları yapar.

   7- Ağ çalışma alanları kapsamında, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer çalışma merkezleri, grupları ve ağları ile iletişim kurarak ortak çalışmalar düzenler.

   8- Üyelerin bir araya gelerek oluşturdukları çalışma gruplarını organize eder. 

   9- Kurucu Kurul / Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Onursal Başkan    : Mehmet Ali Çelikel

Başkan                    : Murat Kadiroğlu

Web Sorumluları  : Emrah Işık, Mehmet Burak Büyüktopçu, Nusret Ersöz

Halka İlişkiler Sorumluları  : Ayşegül Demir, İsmail Serdar Altaç, Samet Kalecik